FAQ – about our courses in Spain

If you have more questions, please contact us via

Arbetsmarknad för Personliga Tränare

Hur ser arbetsmarknaden för Personliga Tränare ut i Sverige?
Efterfrågan på Personliga Träning i Sverige har ökat enormt under de senaste 15 åren och utvecklingen verkar hålla i sig. De stora gymkedjorna söker ständigt nya duktiga Personliga Träning.

Samtidigt arbetar allt fler Personliga Tränare som egenföretagare och är frilansare på olika träningsanläggningar eller ute på företag. Många driver också mindre ”PT-studios”.

Trenden med ”PT-studios” växer också stort utomlands.

Hur ser arbetsmarknaden för Personliga Tränare ut utomlands?
Enligt U.S. Bureau of Labour Statistics kommer arbetsmarknaden för Personliga Tränare i USA att växa stort mellan 2014 to 2024. Också i Storbritannien förutspås an stadig ökning fram till 2020.

Efterfrågan på Personliga Tränare (och speciellt kvinnliga) är stor i länder som Förenade Arabemiraten (Abu Dabi, Dubai), Qatar, Saudiarabien. Många svenska Personliga Tränare arbetar redan där.

Examination

Är den teoretiska examinationen svår?
Har man lyssnat på lektionerna och läst materialen så är inte examinationen svår. Men det går inte att klara sig genom att chansa. Det är mycket information som avhandlas under den lärarledda delen av utbildningen och man behöver verkligen ta sig tid till självstudier för att klara av examinationen.

Vi har höga krav på våra elever. Vi vill att de ska vara ”outstanding” och utmärka sig genom sin höga kompetens och professionalism vart de änbefinner sig.

Vad händer om jag inte klarar av den praktiska examinationen?
De elever som inte klarar av den praktiska examinationen kan försöka igen nästa dag.
Ifall man inte skulle klara examinationen då heller kan en extra examination ordnas i Stockholm någon vecka senare.

Vad händer om jag inte klarar av den teoretiska examinationen?
De elever som inte klarar av den teoretiska examinationen kan göra ett nytt försök två veckor efter den ordinarie examinationen.

PT-utbildningen hos IPTA

Hur är kvaliteten på PT-utbildningen hos IPTA i jämförelse med andra skolor/akademier?
Utbildningen hos IPTA håller en hög standard och har blivit godkänt av European Health and Fitness Association (EHFA), numera kallat Europeactive.

Hur kan IPTA hålla lägre priser än andra utbildare?
Det kan kännas paradoxalt att vi erbjuder en toppenutbildning i en fantastisk miljö som Marbella och samtidigt tar mindre betalt än andra akademier som erbjuder motsvarande utbildningar i Sverige. ”Vad är haken?” Undrar man kanske. Allt har sin förklaring i att kostnaderna för det mesta (så även utbildningslokaler, träningsanläggningar, boende mm) är lägre i Spanien. Därför kan vi hålla lägre priser än akademierna i Sverige, samtidigt som vi inte behöver tumma på kvaliteten.

Kan man dela upp betalningen?
Ja, vi erbjuder möjlighet till delbetalning. .

Kan man gå utbildningen även om man inte har för avsikt att jobba som Personlig Tränare?
Det är många som går en utbildning till Personlig Tränare bara för sin egen skull. De kunskaper man får med sig har man ju stor nytta av i sin egen träning.

Man kan på så vis bli sin egen Personliga Tränare och träna smartare, få bättre resultat och förebygga skador. En PT- utbildning ger ovärderlig kunskap för alla som är träningsintresserade. 

Vad gäller för avanmälan/ombokning eller om jag blir sjuk?
Svaren på det hittar du i våra villkor utbildningar.

Varför har ni inte online-undervisning?
Vi satsar på kvalitet framför allt. Online-undervisning må vara billigare för en utbildningsleverantör och smidigare för eleven men vi tror inte att kvaliteten skulle bli den samma som den vi kan erbjuda genom ”traditionell” undervisning. 

En stor del av utbildning till Lic. Personliga Tränare består av praktiska moment där eleven behöver få feedback ”i stunden” för att exempelvis. korrigera sin teknik.

Eleverna får också öva sig på att instruera/ träna en klient genom rollspel där de turas om att vara tränare/ klient. Dessa moment kan inte göras online.

Vissa teoretiska delar skulle säkert kunna genomföras online men då kräver det att eleven har studievana och väldigt god självdisciplin, och så är inte alltid fallet.

Examination

Är den teoretiska examinationen svår?
Har man lyssnat på lektionerna och läst materialen så är inte examinationen svår. Men det går inte att klara sig genom att chansa. Det är mycket information som avhandlas under den lärarledda delen av utbildningen och man behöver verkligen ta sig tid till självstudier för att klara av examinationen.

Vi har höga krav på våra elever. Vi vill att de ska vara ”outstanding” och utmärka sig genom sin höga kompetens och professionalism vart de änbefinner sig.

Vad händer om jag inte klarar av den praktiska examinationen?
De elever som inte klarar av den praktiska examinationen kan försöka igen nästa dag.
Ifall man inte skulle klara examinationen då heller kan en extra examination ordnas i Stockholm någon vecka senare.

Vad händer om jag inte klarar av den teoretiska examinationen?
De elever som inte klarar av den teoretiska examinationen kan göra ett nytt försök två veckor efter den ordinarie examinationen.